Thomas Kohl, Bilder, Malerei

Gnosis I, 2011, Mineralfarben auf Glas, 40 x 40 cm

Thomas Kohl, Bilder, Malerei

Gnosis II, 2011, Mineralfarben auf Glas, 40 x 40 cm

Thomas Kohl, Bilder, Malerei

Gnosis III, 2011, Mineralfarben auf Glas, 40 x 40 cm

Thomas Kohl, Bilder, Malerei

Gnosis IV, 2011, Mineralfarben auf Glas, 40 x 40 cm

Thomas Kohl, Bilder, Malerei

Gnosis VI, 2011, Mineralfarben auf Glas, 40 x 40 cm

Thomas Kohl, Bilder, Malerei

Gnosis VIII, 2011, Mineralfarben auf Glas, 40 x 40 cm

Thomas Kohl, Bilder, Malerei

Gnosis IX, 2011, Mineralfarben auf Glas, 40 x 40 cm

Thomas Kohl, Bilder, Malerei

Gnosis X, 2011, Mineralfarben auf Glas, 40 x 40 cm